Aktualne Promocje       O Nas       Formularz kontaktowy        Wybrane Realizacje
E-mail: FORMULARZ KONTAKTOWYREKLAMA


strefafachowoca24


NieruchomoœciAwaryjne zasilanie do systemów solarnych i grzewczych
Przetwornica 600W

Cena: 500,00zł brutto

Mikroprocesorowy System Zasilania Awaryjnego. Przetwornica UPS DC - AC 12V/230V 600W. Jest to inwerter DC/AC o napięciu wyjściowym czysto sinusoidalnym. Urządzenie zapewnia stabilną pracę odbiorników i brak efektu buczenia, przegrzewania się silników indukcyjnych takich jak pompy czy wentylatory.

Dane techniczne:

-napięcie zasilania: sieć 230V 50Hz / akumulator 12V minimum 34Ah
-napięcie wyjściowe: sinus 230V +/- 5% 50Hz
-częstotliwość wyjściowa: 50Hz
-wymiary zewnętrzne: 312 mm x 262 mm x 118 mm
-moc max.: 600W ( chwilowa 1000W )


Pełna automatyka

-zabezpieczenie przeciw przegrzaniu
-zabezpieczenie prądowe i napięciowe
-zabezpieczenie przeciw niskiemu napięciu wejściowemu
-zabezpieczenie przed przeciążeniem
-specjalna technologia przeciwzakłóceniowa oraz funkcją miękki start
-szybki czas przełączania na awaryjne zródło zasilania poniżej 5 ms, dzięki czemu nie wpłynie to na pracę podłączonego urządzenia. -dwa przełączniki ( przełącznik pracy przetwornicy i przełącznik pracy ładowarki )
-wyświetlacz LED wskazujące: stopień naładowania akumulatora, aktualną moc pobieraną z urządzenia.
-współpraca ze zwykłym akumulatorem , zalecany akumulator głębokiego rozładowania lub AGM i żelowy


Przeznaczenie:

Urządzenie jest przeznaczone do buforowego zasilania urządzeń elektrycznych o znamionowym napięciu pracy 230V 50Hz w przypadku zaniku napięcia sieci energetycznej, przy czym żródłem tej energii zasilającej jest akumulator, zwykle ołowiowy lub żelowy o napięciu 12V. Z chwilą pojawienia się napięcia sieci energetycznej urządzenie samoczynnie przełącza zasilany obiekt ponownie na tę sieć, zaprzestaje generacji energii zastępczej, a samo przystępuje do ładowania lub doładowywania akumulatora, z którym współpracuje, czerpiąc energię ładowania z sieci. Urządzenie pracuje bezobsługowo, stale utrzymując gotowość podjęcia funkcji zasilania zastępczego oraz stale nadzorując stan akumulatora, nie dopuszczając do jego rozładowania, a w razie potrzeby doładowując go.

Oczywistym jest, że czas pracy przetwornicy zależy zarówno od wartości jej obciążenia, jak i od stanu oraz pojemności akumulatora. Przykładowo przy obciążeniu przetwornicy odbiornikiem energii pobierającym moc 80W przy 230V i przy pełnej pojemności 45Ah 12-woltowego akumulatora: nieprzerwany czas pracy przetwornicy wyniesie ok. 6,7 godzin. Z kolei w systemie ładowania: czas ładowania uprzednio rozładowanego akumulatora 45Ah wyniesie ok. 10 godzin.

Przetwornica urządzenia generuje napięcie 230V i częstotliwości 50Hz oraz o kształcie napięcia sinusoidalnym, tzn. ściśle odwzorowującym kształt napięcia sieci elektroenergetycznej. Właściwość ta jest szczególnie cenna przy zasilaniu obciążeń o znacznej składowej reaktywnej oraz wszędzie, gdzie wymagany jest niski poziom zakłóceń ze strony zasilania, a także w sytuacjach, gdy niezbędna jest możliwie bezgłośna praca silników i transformatorów. System zasilania awaryjnego może znależć szerokie zastosowanie w każdych warunkach pracy buforowej, wśród których szczególne znaczenie ma zasilanie i ochrona instalacji centralnego ogrzewania, zasilanie oświetlenia awaryjnego, sieci sygnalizacyjnych i alarmowych, kas fiskalnych, monitorów itp. Ponadto system zawsze może być na życzenie użytkowany jednofunkcyjnie tzn. albo jako automatyczne urządzenie do ładowania akumulatorów, albo jako zastępcze żródło napięcia sieci elektroenergetycznej 220V wszędzie tam, gdzie brak jest dostępu do tej sieci. Wymienić tu należy przykładowo kempingi, place handlowe, mobilne warsztaty, małe jednostki pływające itp.


Powrót