Aktualne Promocje       O Nas       Formularz kontaktowy        Wybrane Realizacje
E-mail: FORMULARZ KONTAKTOWYREKLAMA


strefafachowoca24


NieruchomoœciAwaryjne zasilanie do systemów solarnych i grzewczych
Przetwornica 400W

Cena: 350,00zł brutto

Mikroprocesorowy System Zasilania Awaryjnego. Przetwornica UPS DC - AC 12V/230V 400W. Jest to inwerter DC/AC o napięciu wyjściowym czysto sinusoidalnym. Urządzenie zapewnia stabilną pracę odbiorników i brak efektu buczenia, przegrzewania się silników indukcyjnych takich jak pompy czy wentylatory.AUTOMATYCZNY START I PROCES ŁADOWANIA AKUMULATORA

Inwerter posiada CZYSTY SINUSOIDALNY przebieg napięcia wyjściowego (zasilającego odbiory). Urządzenie zapewnia stabilną pracę zasilanych urządzeń i brak efektu przegrzewania się odbiorów indukcyjnych takich jak pompy czy wentylatory. Wraz z akumulatorem 12V stanowi kompletne urządzenie zasilania gwarantowanego 230 VAC. Zespół wyposażony jest w układ zabezpieczenia baterii przed całkowitym rozładowaniem. Układ ten zabezpiecza użyty akumulator przed uszkodzeniem w wyniku całkowitego ponadnormatywnego rozładowania.

Zastosowanie

- pompy centralnego ogrzewania
- pompy indukcyjne
- pompy w instalacjach kominkowych i solarnych
- urządzenia automatyki i komputery
- inne urządzenia o mocy zasilania do 400W ( 700W w szczycie )


Dane techniczne:

- Moc: 400W - Napięcie zasilania : 12V DC - akumulator ( agm, gel, kwas. )
- Zakres napięcia wejściowego: 155 ~ 290Vac (+-7Vac)
- Częstotliwość wejściowa: 47 ~ 65Hz
- AVR (automatic voltage regulation)
- Zakres napięcia wyjściowego (tryb AC): 195 ~ 250Vac (+ - 7Vac)
- Zakres napięcia wyjściowego (tryb baterii): 230Vac (+ - 10Vac)
- Częstotliwość wyjściowa (tryb baterii): 50/60Hz
- Prąd ładowania akumulatora: do 7A (nowy model z automatyczną ładowarką)
- Kształt napięcia wyjściowego (tryb baterii): sinusoida
- Alarm przeciążenia w trybie sieciowym: 400 + - 50W
- Waga. 7 kg
- Rozmiar: 320x293x143mm

- Urządzenie wymaga podłączenia zewnętrznego akumulatora,
- Współpracuje ze wszelkimi rodzajami takimi jak Agm , Gel , Kwasowe.
- Zalecana pojemność akumulatora od 17 do 200Ah.


Przeznaczenie:

Urządzenie jest przeznaczone do buforowego zasilania urządzeń elektrycznych o znamionowym napięciu pracy 230V 50Hz w przypadku zaniku napięcia sieci energetycznej, przy czym żródłem tej energii zasilającej jest akumulator, zwykle ołowiowy lub żelowy o napięciu 12V. Z chwilą pojawienia się napięcia sieci energetycznej urządzenie samoczynnie przełącza zasilany obiekt ponownie na tę sieć, zaprzestaje generacji energii zastępczej, a samo przystępuje do ładowania lub doładowywania akumulatora, z którym współpracuje, czerpiąc energię ładowania z sieci. Urządzenie pracuje bezobsługowo, stale utrzymując gotowość podjęcia funkcji zasilania zastępczego oraz stale nadzorując stan akumulatora, nie dopuszczając do jego rozładowania, a w razie potrzeby doładowując go.

Oczywistym jest, że czas pracy przetwornicy zależy zarówno od wartości jej obciążenia, jak i od stanu oraz pojemności akumulatora. Przykładowo przy obciążeniu przetwornicy odbiornikiem energii pobierającym moc 80W przy 230V i przy pełnej pojemności 45Ah 12-woltowego akumulatora: nieprzerwany czas pracy przetwornicy wyniesie ok. 6,7 godzin. Z kolei w systemie ładowania: czas ładowania uprzednio rozładowanego akumulatora 45Ah wyniesie ok. 10 godzin.

Przetwornica urządzenia generuje napięcie 230V i częstotliwości 50Hz oraz o kształcie napięcia sinusoidalnym, tzn. ściśle odwzorowującym kształt napięcia sieci elektroenergetycznej. Właściwość ta jest szczególnie cenna przy zasilaniu obciążeń o znacznej składowej reaktywnej oraz wszędzie, gdzie wymagany jest niski poziom zakłóceń ze strony zasilania, a także w sytuacjach, gdy niezbędna jest możliwie bezgłośna praca silników i transformatorów. System zasilania awaryjnego może znależć szerokie zastosowanie w każdych warunkach pracy buforowej, wśród których szczególne znaczenie ma zasilanie i ochrona instalacji centralnego ogrzewania, zasilanie oświetlenia awaryjnego, sieci sygnalizacyjnych i alarmowych, kas fiskalnych, monitorów itp. Ponadto system zawsze może być na życzenie użytkowany jednofunkcyjnie tzn. albo jako automatyczne urządzenie do ładowania akumulatorów, albo jako zastępcze żródło napięcia sieci elektroenergetycznej 220V wszędzie tam, gdzie brak jest dostępu do tej sieci. Wymienić tu należy przykładowo kempingi, place handlowe, mobilne warsztaty, małe jednostki pływające itp.


Powrót